Bohatá dokumentace z vernisáže Výstavy František Krátký – Pavel Kopp, Dva pohledy na Itálii / Una ricca documentazione fotografica della serata di vernissage per la Mostra František Krátký – Pavel Kopp, Due sguardi sull’Italia

V úterý 9. 1. 2018 se v budově Jihočeské vědecké knihovny konala vernisáž fotografické výstavy František Krátký – Pavel Kopp: Dva pohledy na Itálii. Děkujeme za hojnou účast a příjemnou atmosféru! Výstavu si lze prohlédnout do konce měsíce ledna.  Martedì 9 gennaio 2018 presso la Biblioteca scientifica della Boemia meridionale si è svolta la serata […]

Zájemci o italský jazyk a kulturu na Dnu otevřených dveří Filozofické fakulty JU / Un gruppo di studenti interessati alla lingua e alla cultura italiana durante il giorno delle porte aperte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Boemia meridionale

Dne 12. 1. 2018 se konal na Jihočeské univerzitě Den otevřených dveří. Filozofickou fakultu – Ústav romanistiky navštívilo 24 studentů ze Střední odborné školy v Třeboni, kteří se zajímají o italský jazyk a kulturu, někteří z nich se italštině věnují v rámci nepovinného předmětu, který nabízí jejich škola. Motivací studentů oboru Uměleckořemeslného zpracování skla je […]

Přinášíme vám bohatou fotodokumentaci z 65. seraty italiany – vánoční Tomboly, která se konala 14. 12. 2017 / Ricca documentazione della 65a serata italiana – la tombola di Natale, svoltasi il 14 dicembre 2017

Fotografie z vánoční Tomboly, která se konala 14. 12. 2017  v Horké Vaně, si můžete prohlédnout v sekci / Le fotografie della tombola di Natale svoltasi il 14 dicembre 2017 presso la Horká Vana possono essere consultate nella sezione Italské večery / 2017 / 65. serata italiana.

Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie oslaví v červnu 10 let své existence. / La sezione della Boemia meridionale dell’Associazione Amici dell’Italia festeggia in giugno i dieci anni della sua esistenza.

V červnu 2018 si připomeneme 10 let naší činnosti. Nel giugno 2018 celebreremo il decimo anniversario delle nostre attività. První fotografie právě založené Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie, červen 2008 La prima fotografia della sezione della Boemia meridionale dell’Associazione Amici dell’Italia appena fondata, giugno 2008