O nás

Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie je jednou z regionálních součástí celorepublikového občanského sdružení se sídlem v Praze. Přípravný výbor k ustavení Společnosti přátel Itálie vznikl 13. 12. 1989. K vlastnímu založení s původním názvem Společnost Československo – Itálie došlo na ustavujícím shromáždění v Italském kulturním institutu v Praze 7. června 1990. Po rozdělení Československa změnilo valné shromáždění název na Společnost přátel Itálie. 

Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie vznikla 1. července 1993. K jejímu obnovení po dlouhém období nečinnosti došlo 10. června 2008 díky aktivitě Gabrielly Garaffy, Italky tehdy žijící v Českých Budějovicích. 

Cílem Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie je sdružovat všechny milovníky Itálie a zájemce o italskou kulturu na jihu Čech, pěstovat vzájemné česko-italské vztahy a prohlubovat znalosti o Itálii, její kultuře a životním stylu. Našim členům a příznivcům nabízíme od dubna 2010 pestrý kulturní program v podobě pravidelně pořádaných italských večerů na různorodá témata. Pokud se chcete stát členy SPI a dostávat dvakrát ročně klubový zpravodaj, stáhněte si zde a vyplňte členskou přihlášku.

Výkonný výbor SPI-jč

Předseda: Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.
Místopředsedkyně: Mgr. Hana Brdková

Členové výboru:

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.
Mgr. Janina Jarešová
Mgr. Martina Kuthanová
Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.