V pátek 25. 8. jsme úspěšně uzavřeli 6. ročník Letní školy italštiny!

Děkujeme všem 24 účastníkům kurzu za skvělý týden! Poděkování patří i Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Jazykové škole Aslan tamtéž, které nám velkoryse poskytly prostory k výuce a kurzu vaření.  Lektorský tým: Giuliano Mazza, Hana Brdková, Lenka Drašarová, Václav Grubhoffer Ohlédnutí za 6. ročníkem Letní školy italštiny od místopředsedkyně SPI-jč Mgr. Hany Brdkové […]