Italské večery

Italské večery, neboli tzv. seraty, představují nejdůležitější, i když zdaleka ne jedinou náplň činnosti SPI-jč. Většinou jednou za měsíc a na různých místech českobudějovické kulturní mapy se konají tato setkání, jejichž program se pohybuje od popularizačních přednášek, prezentací a literárních čtení až k filmovým projekcím, výstavám a koncertům. Pokud si přejete být o chystaných seratách informováni, stačí nás kontaktovat. Archiv již uskutečněných večerů naleznete rozdělen podle ročníků: