Serata italiana 13. 2. 2019

Děkujeme Michaele Krčmové a Andreasu Pierallimu za vynikající přednášku o italských architektech barokní doby Francescu Borrominim a Janu Blažeji Santinim, kterou pronesli v českém a italském jazyce. Večer, který se konal v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne, provázela skvělá atmosféra. Děkujeme všem našim příznivcům za hojnou účast! 

POZNÁVACÍ CESTA DO STŘEDNÍ ITÁLIE

Zahrady a vily světské a církevní aristokracie papežského Říma 10. ročník poznávacích cest organizovaný zaměstnanci Národního památkového ústavu, určený primárně pro zaměstnance Národního památkového ústavu. Díky nenaplněné kapacitě autobusu jsou místa k dispozici i pro zájemce o italské kulturní dědictví z řad širší veřejnosti, konkrétně například pro členy Společnosti přátel Itálie.   Jihočeská pobočka Společnosti přátel […]

Únorová serata italiana: Jan Blažej Santini – génius na pomezí dvou světů

Ve středu 13. února 2019 ve 20:00 se v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne (Nová 3, České Budějovice, 370 01, https://www.facebook.com/Mesic.ve.dne/) uskuteční italský večer věnovaný významnému architektovi italského původu, který byl svou činností pevně spjat s českými zeměmi. Večer s názvem Jan Blažej Santini – génius na pomezí dvou světů připravili Andreas Pieralli a dramaturgyně Českého […]