Ohlasy v médiích

  • Českobudějovický deník 16. 12. 2011 (článek o Itálii založený na rozhovoru s Václavem Grubhofferem)
  • Český rozhlas České Budějovice 29. 1. 2012 (rozhovor s Václavem Grubhofferem a Zdeňkem Brdkem v druhé půli pořadu)
  • Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie se představila v časopise Historia culturae  1/2012, s. 28. Tamtéž i Pravdivá pohádka o lásce na podpatku od Václava Grubhoffera, s. 12-15. Přečíst si můžete zde HiC-01.