Zájemci o italský jazyk a kulturu na Dnu otevřených dveří Filozofické fakulty JU / Un gruppo di studenti interessati alla lingua e alla cultura italiana durante il giorno delle porte aperte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Boemia meridionale

Dne 12. 1. 2018 se konal na Jihočeské univerzitě Den otevřených dveří. Filozofickou fakultu – Ústav romanistiky navštívilo 24 studentů ze Střední odborné školy v Třeboni, kteří se zajímají o italský jazyk a kulturu, někteří z nich se italštině věnují v rámci nepovinného předmětu, který nabízí jejich škola. Motivací studentů oboru Uměleckořemeslného zpracování skla je mimo jiné dlouhodobé partnerství s italskou uměleckou školou, jehož součástí jsou i výměnné pobyty. 

Il 12 gennaio 2018 si è svolto il giorno delle porte aperte presso l’Università della Boemia meridionale. Ventiquattro studenti della Scuola superiore professionale di Třeboň che si interessano della lingua e della cultura italiana (alcuni di loro frequentano un corso facoltativo offerto dalla scuola) hanno visitato l’Istituto di Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia. Una motivazione per gli studenti della sezione Lavorazione artistica del vetro è tra l’altro la lunga collaborazione con una scuola artistica italiana, di cui sono parte integrante anche gli scambi culturali e le visite reciproche.