Bohatá dokumentace z vernisáže Výstavy František Krátký – Pavel Kopp, Dva pohledy na Itálii / Una ricca documentazione fotografica della serata di vernissage per la Mostra František Krátký – Pavel Kopp, Due sguardi sull’Italia

V úterý 9. 1. 2018 se v budově Jihočeské vědecké knihovny konala vernisáž fotografické výstavy František Krátký – Pavel Kopp: Dva pohledy na Itálii. Děkujeme za hojnou účast a příjemnou atmosféru! Výstavu si lze prohlédnout do konce měsíce ledna. 

Martedì 9 gennaio 2018 presso la Biblioteca scientifica della Boemia meridionale si è svolta la serata di vernissage dedicata alla mostra fotografica František Krátký – Pavel Kopp, Due sguardi sull’Italia. Ringraziamo i partecipanti per l’attiva partecipazione e per la piacevole atmosfera! La mostra può essere visitata fino alla fine del mese di gennaio.

Více fotografií naleznete v sekci Ostatní aktivity /

Troverete più fotografie nella sezione Altre attività: 

http://prateleitalie-jc.eu/ostatni-aktivity/nggallery/page/1