Přinášíme vám bohatou fotodokumentaci z 65. seraty italiany – vánoční Tomboly, která se konala 14. 12. 2017 / Ricca documentazione della 65a serata italiana – la tombola di Natale, svoltasi il 14 dicembre 2017

Fotografie z vánoční Tomboly, která se konala 14. 12. 2017  v Horké Vaně, si můžete prohlédnout v sekci / Le fotografie della tombola di Natale svoltasi il 14 dicembre 2017 presso la Horká Vana possono essere consultate nella sezione

Italské večery / 2017 / 65. serata italiana.