Ohlédnutí za lekcemi italského jazyka s Angelou Bernardi

Ve středu 27. listopadu 2019 se konaly dvě vydařené akce s naší dlouhodobou spolupracovnicí, lektorkou italského jazyka pro cizince Angelou Bernardi, která v současnosti působí v jazykové škole Campus Magnolie v italském Castelraimondu (Marche, IT). Angela nejdříve zavítala na půdu Ústavu romanistiky FF JU v Českých Budějovicích, kde představila hojnému publiku základní italská gesta a vysvětlila důležitost gestikulace v italštině obecně. Do akce se zapojili nejen studenti italštiny, nýbrž i studenti dalších románských jazyků a někteří pedagogové Ústavu romanistiky FF JU. 

Večer se konala serata italiana v českobudějovické jazykové škole Aslan, opět za hojné účasti zájemců o italštinu. Angela se tentokrát věnovala tématu italské populární hudby a jejím výrazným protagonistům v průběhu 20. století i v současnosti. 

Obě akce proběhly v přátelském duchu a sklidily mohutné ovace publika. 

Ringraziamo Angela Bernardi e non vediamo l’ora di rivederci!

Fotografie z italského večera zde.

Fotografie z lekce italštiny pro studenty Ústavu romanistiky FF JU