Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie spolupracuje s Třeboní

Dne 25. 6. 2018 se konala pracovní schůzka Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie s Patricií Vondrkovou, nadšenou propagátorkou italského jazyka a kultury v Třeboni. Na podzim se chystáme společně uspořádat výstavu uměleckého řemesla třeboňských a italských studentů. 

Studenti ze Střední odborné školy v Třeboni se zajímají o italský jazyk a kulturu, někteří z nich se italštině věnují v rámci nepovinného předmětu, který nabízí jejich škola. Dne 12. 1. 2018 se 24  studentů zúčastnilo Dne otevřených dveří, který se konal na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně se zajímali o studium italského jazyka na Ústavu romanistiky, s nímž Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie velmi úzce spolupracuje. 

Motivací studentů oboru Uměleckořemeslného zpracování skla je mimo jiné dlouhodobé partnerství s italskou uměleckou školou, jehož součástí jsou i výměnné pobyty. 

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/italove-se-v-treboni-uci-brousit-a-malovat-sklo-20180413.html

Plánovaná podzimní výstava je chápána i jako počátek rozvíjení vztahů mezi naší pobočkou, třeboňskou školou a zájemci o italskou kulturu v Třeboni.