Poděkování: Skončil 7. ročník Letní školy italštiny

Ve dnech 13. – 17. 8. 2018 se konal 7. ročník Letní školy italštiny s italským lektorem Giulianem Mazzou a českými lektorkami Hanou Brdkovou a Lenkou Drašarovou.

Intenzivního letního kurzu italštiny, jehož součástí byly tradičně i večer s italským vařením a neformální posezení v českobudějovické pizzerii FRANKO’S RESTAURANT, se letos zúčastnilo 13 studentů. Věříme, že je tato zkušenost posílí na jejich cestě za krásami italského jazyka a kultury. 

Srdečně děkujeme všem účastníkům z řad studentů a lektorům.

Zvláštní poděkování patří dvěma institucím, se kterými dlouhodobě spolupracujeme: Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a  českobudějovické jazykové škole Aslan.

Letní škola italštiny by byla bez jejich podpory jen těžko uskutečnitelná. 

Fotografie si prohlédněte v sekci Letní škola italštiny: http://prateleitalie-jc.eu/letni-skola-italstiny/