83. serata italiana – Liana Tronci: L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura

Vážení a milí příznivci Itálie, italské kultury a Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie,

s radostí oznamujeme, že se ve středu 26. května 2021 v 19:00 uskuteční italský večer s názvem L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura, který proběhne on-line na platformě ZOOM,

vstoupit můžete zde: https://cesnet.zoom.us/j/99010242658

Naším hostem bude Liana Tronci, která v současné době působí jako docentka na Univerzitě pro cizince v Sieně, kde vyučuje sociolingvistiku a komparativní lingvistiku, zároveň má na starosti zahraniční vztahy v rámci projektu Erasmus. Věnuje se výzkumu rozličných badatelských témat od morfosyntaxe po slovní zásobu indoevropských jazyků, se zvláštním zřetelem ke klasické řečtině, latině a italštině. Je autorkou mnoha vědeckých článků a studií uveřejněných v Itálii i v zahraničí. Je rovněž členkou několika lingvistických společností, jako například Società Italiana di Glottologia, Societas Linguistica Europaea, Sodalizio Glottologico Milanese či Société de Linguistique de Paris.

Ve své přednášce s názvem “L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura”, která bude pronesena v rámci italské seráty organizované naším kulturním spolkem, nám Liana poskytne sociolingvistický vhled do současných variet italštiny na základě konkrétních ukázek z italské kinematografie, literatury a hudby.

Přednáška bude proslovena v italském jazyce.

Cari amici dell’Italia, sostenitori della cultura italiana e della nostra filiale in Boemia meridionale dell’Associazione Amici dell’Italia,

con grande piacere vogliamo informarvi che mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 19:00 ritorniamo  con una nuova serata italiana dal titolo L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura. Tutto si dovrà svolgere on-line sulla piattaforma ZOOM, a cui potrete accedere attraverso il seguente link: https://cesnet.zoom.us/j/99010242658

Nostro ospite sarà Liana Tronci che è attualmente professore associato presso l’Università per Stranieri di Siena, dove insegna Sociolinguistica e Linguistica comparativa. È responsabile delle relazioni Erasmus dell’ateneo e svolge attività di ricerca su temi che spaziano dalla morfo-sintassi al lessico di lingue indoeuropee, con particolare riferimento a greco antico, latino e italiano, su cui ha scritto numerosi articoli e contributi pubblicati in riviste specialistiche sia in Italia che all’estero. È inoltre membro di diverse associazioni di linguistica, come la Società Italiana di Glottologia, la Societas Linguistica Europaea, il Sodalizio Glottologico Milanese e la Société de Linguistique de Paris.

Nel suo intervento dal titolo “L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura” per la serata italiana della nostra associazione che avrà luogo il 26 maggio, Liana farà una panoramica sociolinguistica delle attuali varietà dell’italiano attraverso esempi concreti tratti da film, libri e musica.

L’intervento sarà in lingua italiana.

letáček_serata_Liana_Tronci