82. serata italiana – Matteo Petracci: Storia di una famiglia ebrea boema nella Resistenza italiana

Vážení a milí příznivci Itálie, italské kultury a Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie,

s radostí oznamujeme, že se ve středu 28. dubna 2021 v 19:00 uskuteční po více než roční pauze první italský večer s názvem Storia di una famiglia ebrea boema nella Resistenza italiana, který proběhne on-line na platformě ZOOM,

vstoupit můžete zde: https://cesnet.zoom.us/j/92856724360

Naším hostem bude italský historik a nadšený popularizátor moderních italských dějin Dott. Matteo Petracci, Ph.D. (narozen 1977 v Maceratě, Marche), který získal doktorát v oboru Storia, Politica ed Istituzioni dell’area Euro-mediterranea in età contemporanea na univerzitě v Maceratě a v současné době se věnuje soudobé italské historii na univerzitě v Camerinu. Působí rovněž jako průvodce oblastí Marche a místy spjatými s  regionální historií. Je autorem knih Partigiani d’Oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana (Pacini 2019), I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista (Donzelli, 2014), Pochissimi inevitabili bastardi. L’opposizione dei maceratesi al fascismo, dal Biennio rosso alla caduta del regime (il lavoro editoriale, 2009 e, in seconda edizione, 2013).

Ve své prezentaci se zaměří na příběh jedné židovské rodiny původem z Čech, která se v průběhu druhé světové války aktivně účastnila italského partyzánského odboje v regionu Marche. Touto událostí si zároveň připomeneme výročí osvobození Itálie, které připadá na 25. dubna. 

Přednáška bude proslovena v italském jazyce. 

Cari amici dell’Italia, sostenitori della cultura italiana e della nostra filiale in Boemia meridionale dell’Associazione Amici dell’Italia,

con grande piacere vogliamo informarvi che mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 19:00, ossia dopo più di un anno di pausa, ritorniamo finalmente con una nuova serata italiana dal titolo Storia di una famiglia ebrea boema nella Resistenza italiana. Purtroppo, tutto si dovrà svolgere on-line sulla piattaforma ZOOM, a cui potrete accedere attraverso il seguente link: https://cesnet.zoom.us/j/92856724360

Nostro ospite sarà Matteo Petracci (nato nel 1977 a Macerata, nelle Marche), storico italiano e appassionato propagatore della storia italiana contemporanea. Matteo Petracci ha completato il suo dottorato di ricerca in Storia, Politica ed Istituzioni dell’area Euro-mediterranea in età contemporanea presso l’Università di Macerata e attualmente si dedica alla storia italiana contemporanea presso l’Università di Camerino. Lavora anche come guida ambientale ed escursionistica nel territorio delle Marche e nei luoghi legati alla storia della sua regione. È autore di alcune pubblicazioni, tra le quali i volumi Partigiani d’Oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana (Pacini 2019), I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista (Donzelli, 2014), Pochissimi inevitabili bastardi. L’opposizione dei maceratesi al fascismo, dal Biennio rosso alla caduta del regime (pubblicato nel 2009 e ristampato come seconda edizione nel 2013).

Durante il suo intervento ci racconterà la storia di una famiglia ebrea proveniente dalla Boemia che durante la Seconda guerra mondiale partecipò attivamente alla Resistenza partigiana nelle Marche. In questo modo, potremo anche ricordare che proprio in questi giorni ricade la Festa della Liberazione (25 aprile). 

L’intervento sarà in lingua italiana.

 

letáček_serata_partyzáni