Italský večer 2016

50. serata italiana: 27. 1. se uskutečnilo neformální setkání spojené s promítáním fotografií z různých koutů Itálie v Horké vaně.
 
51. serata italiana: Z různých úhlů pohledu pohovořili o Dolomitech Jan Jelínek a Jana Layerová, 24. 2. v Horké vaně.
 
52. serata italiana: 30. 3. v Horké Vaně: Proč jim nerozumíme? Itálii jako zemi dialektů představil lingvista a člen výkonného výboru SPi-jč. Fabio Ripamonti.
 
53. serata italiana: Tři pohledy na Řím, Horká vana, 27. 4. Své osobní vztahy k Věčnému městu přiblížili slovem i obrazem členové výkonného výboru SPI-jč. Václav Grubhoffer, Hana a Zdeněk Brdkovi.
 
54. serata italiana: 20. 6. se ve vinotéce Barone nero konalo neformální rozloučení s uplynulou sezónou doplněné povídáním studentky italianistiky a členky SPI-jč. Nikoly Medkové o studijním pobytu v Římě. Speciálním hostem byla lektorka Letní školy italštiny Angela Bernardi.
 
55. serata italiana: 5. 10. byla v Horké vaně zahájena sezóna 2016/2017 neformálním setkáním spojeným s diskuzí o budoucích tématech italských večerů.
 
56. serata italiana: 2. 11. pohovořil v Horké vaně člen SPI-jč. Josef Blažek o své cestě do Itálie s českými dominikány. Svou přednášku doprovodil projekcí fotografií.
57. serata italiana: 15. 12. v Horké vaně: Hlasy z Itálie nového tisíciletí. O současné italské próze v českých překladech po roce 2000 promluvila přední česká italianistka a překladatelka Alice Flemrová.