Ústav romanistiky FF JU otevírá nový studijní program Italský jazyk a kultura!

Skvělá zpráva pro všechny zájemce o studium italštiny, kteří milují nejen italský jazyk, nýbrž i Itálii a její kulturu, literaturu a dějiny! Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, s nímž úzce spolupracujeme, nabízí pro akademický rok 2020/2021 nový bakalářský studijní program Italský jazyk a kultura, který lze studovat jako samostatný program, nebo si k němu v průběhu 1. ročníku zvolit přidružený program z nabídky volně kombinovatelných programů. 

Absolventi získají ucelenou filologickou kvalifikaci pro povolání, která vyžadují hlubší než uživatelskou znalost současného jazyka. Současně poskytuje program Italský jazyk a kultura studentům dobrou orientaci v kulturních dějinách Itálie, které zahrnují také dějiny italské literatury s přesahy do blízkých románských literatur. 

Součástí studia je intenzivní jazyková příprava. Absolvent bude ovládat italský jazyk minimálně na úrovni B2 (studijní plány A a A1 „maior“), resp. B1+ (studijní plán A2 „minor“). Současně získá pokročilejší teoretické znalosti italské lingvistiky, které mu poskytnou optimální základ jak pro efektivní praktické zvládnutí vyšší jazykové úrovně v budoucnu, tak pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu a tlumočení. 

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka, např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, v cestovním ruchu (např. jako průvodce) apod.

Předchozí znalost italštiny není vyžadována!

Více informací o novém studijním programu a podmínkách přijímacího řízení zde.