Italský večer 2010

1. serata italiana: 12. 4. 2010 hovořil v pizzerii Da Giorgio Václav Grubhoffer na téma Viterbo e la Tuscia.

2. serata italiana: 10. 5. 2010 představil v pizzerii Da Giorgio Antonio De Pari prezentaci pojednávající o Leonardo da Vincim.

3. serata italiana: 14. 6. 2010 proběhla v pizzerii Da Giorgio přednáška Jana Kříže nazvaná Horní Maremma – Méně známá část jižního Toskánska.

4. serata italiana: 13. 9. 2010 hovořil v pizzerii Da Giorgio Martin Opluštil na téma Isole italiane.

5. serata italiana: 11. 10. 2010 proběhlo v pizzerii Da Giorgio dvoujazyčné čtení z knihy Paola Giordana La solitudine dei numeri primi (Osamělost prvočísel).

6. serata italiana: 8. 11. 2010 se v klubu Akademické knihovny JČU uskutečnila přednáška Zdenky Kazdové nazvaná Krása po italsku.

7. serata italiana: 22. 11. 2010 promluvili v pizzerii Da Giorgio Karel Kahuda a Lenka Šlajerová o italském ohaři (Il Bracco Italiano).

8. serata italiana: 15. 12. 2010 proběhla v pizzerii Da Giorgio tradiční italská vánoční tombola o hodnotné ceny.