Italský večer 2021

82. serata italiana

Matteo Petracci: Storia di una famiglia ebrea boema nella Resistenza italiana

Ve středu 28. dubna 2021 v 19:00 se uskutečnil po více než roční pauze první italský večer, který proběhl on-line na platformě ZOOM. 

Naším hostem byl italský historik a nadšený popularizátor moderních italských dějin Dott. Matteo Petracci, Ph.D. (narozen 1977 v Maceratě, Marche), který získal doktorát v oboru Storia, Politica ed Istituzioni dell’area Euro-mediterranea in età contemporanea na univerzitě v Maceratě a v současné době se věnuje soudobé italské historii na univerzitě v Camerinu. Působí rovněž jako průvodce oblastí Marche a místy spjatými s  regionální historií. Je autorem knih Partigiani d’Oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana (Pacini 2019), I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista (Donzelli, 2014), Pochissimi inevitabili bastardi. L’opposizione dei maceratesi al fascismo, dal Biennio rosso alla caduta del regime (il lavoro editoriale, 2009 e, in seconda edizione, 2013).

Ve své prezentaci se zaměřil na příběh jedné židovské rodiny původem z Čech, která se v průběhu druhé světové války aktivně účastnila italského partyzánského odboje v regionu Marche. Touto událostí jsme si zároveň připomněli výročí osvobození Itálie, které připadá na 25. dubna. 

 

83. serata italiana

Liana Tronci: L’italiano: uno o tanti? Spunti da cinema, musica e letteratura

Ve středu 26. května 2021 v 19:00 se uskutečnil italský večer, který proběhl on-line na platformě ZOOM. 

Naším hostem byla Liana Tronci, která v současné době působí jako docentka na Univerzitě pro cizince v Sieně, kde vyučuje sociolingvistiku a komparativní lingvistiku, zároveň má na starosti zahraniční vztahy v rámci projektu Erasmus. Věnuje se výzkumu rozličných badatelských témat od morfosyntaxe po slovní zásobu indoevropských jazyků, se zvláštním zřetelem ke klasické řečtině, latině a italštině. Je autorkou mnoha vědeckých článků a studií uveřejněných v Itálii i v zahraničí. Je rovněž členkou několika lingvistických společností, jako například Società Italiana di GlottologiaSocietas Linguistica EuropaeaSodalizio Glottologico Milanese či Société de Linguistique de Paris.

Ve své přednášce, kterou pronesla italsky, nám Liana poskytla sociolingvistický vhled do současných variet italštiny na základě konkrétních ukázek z italské kinematografie, literatury a hudby.

 

84. serata italiana

Elena Buttiero a Ferdinando Molteni: Ispirami l’anima. Dante nelle canzoni

Ve středu 20. 10. 2021 od 17:00 se na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konala přednáška s poslechem ukázek a projekcí Ispirami l’anima. Dante nelle canzoni, již pořádal Italský kulturní institut v Praze, Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU a Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie. Přednáška byla součástí programu XXI. ročníku Týdne italského jazyka a konala se pod patronátem Státního výboru pro oslavy 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho italského Ministerstva kultury.

Našimi hosty byli Ferdinando Molteni a Elena Buttiero. 

Ferdinando Molteni se již řadu let zabývá italskou písní a jejím vztahem ke společnosti. U příležitosti dantovských oslav pojednal o vlivu, který poezie Danta Alighieriho měla na autorskou písňovou tvorbu jak v Itálii, tak i za jejími hranicemi. Dante vstoupil do lidové kultury již v prvních desetiletích po vydání Božské komedie a poté v ní setrval až do doby, kdy se stal námětem filmů a románů a inspirací pro klasická hudební díla a italskou i mezinárodní populární hudbu. V oblasti autorské písně byli mezi prvními vypravěči básníka a jeho mistrovského díla italští písničkáři období sedmdesátých let jako Fabrizio De André, Roberto Vecchioni a Antonello Venditti. Mezi nejčastějšími dantovskými tématy byl příběh Paola a Francesky a postava Cacciaguidy. Jedna část setkání, na jehož realizaci měla podíl hudebnice a docentka Elena Buttiero, byla věnována Dantově přítomnosti ve folkové a rockové mezinárodní hudbě a jeho vlivu na ni.